www.microsilver.no

Klikk her for å redigere undertittel

Mollusker, herpes, EPV, HVP, virus, kreft, diabetes, MS, ME, lekk tarm, Candida, lymfe, blodtrykk, stoffskifte, bukspytt, gluten, wegeners, leddgikt, astma, magesår, spysyka, oppkast, diare, forstoppelse, gift, avføring, urin, nyrer, lunger,  håravfall

Colostrum er minst 3 ganger så effektiv til å forebygge influensa enn noe annet kjent stoff, og helt uten bivirkninger. Mer enn 7.000 forskningsresultater er god dokumentert på råmelkens positive virkninger. Det forskes stadig på Colostrum med helt fantastiske resultater.

Uten råmelk klarer ikke kalven å overleve, og disse eksklusive dråpene er nå tilgjengelig for deg og meg. Når kalven har tatt sitt, tapper LR Health & Beauty gmbH resten på 125 ml. flasker. Tappingen foregår kun i de første 6-12 timer etter kalving. Da har kalven fått sitt, kvaliteten er fortsatt 100%. Det ville vært uetisk å benytte colostrum fra time 0-6.


Colostrum er råmelk fra kua tappet i de første 12 timene etter kalving. Den melken er helt spesiell og den nyfødte kalven er helt avhengig av denne. I motsetning til mennesket er kalven født uten immunforsvar. Colostrum spiller en viktig rolle i barns vekst og fortsetter å ha en ”anabolsk” effekt hos voksne. Oksygenopptaket, kondisjonen øker og hjelper kroppen til å bygge muskler og bindevev, men Colostrum er IKKE doping.

Råmelk, Colostrum, immunforsvar, autoimmun, kalv, kalving, direct, Sjøgrens,
 Testing av utøvere som benyttet Colostrum viste godkjente substansnivåer i følge den Internasjonale Olympiske Komité. Colostrum inneholder vekstfaktorer som bl.a  IGF 1, IGF 2, TGF, EGF og benyttes med stor suksess av mange toppidrettspersoner.
 
Det er høy konsentrasjon av Immunoglobinener i Colostrum. Både IgG, IgM, IgA og IgE er godt representert og er meget viktig i forsvaret av slimhinner. De bekjemper virus, sopp og bakterier. Det er påvist at de kan bekjempe infeksjoner som salmonella, kolera, gonoré, influensa, polio og mange andre viruser.
 
Interleukiner finnes i vesentlige mengder i Colostrum. Dette er en viktig del av immunforsvaret, og kan bidra til å rette opp autoimmune lidelser som MS, ME, diabetes, lupus, allergier, leddgikt, raumatisme og kyssesyken.
 
Dessverre ble Colostrum som mye annet skjøvet i bakgrunnen av moderne medisin. Ny forskning viser hvilke enorme verdier colostrum har for menneskets helse og velbefinnende. Dokumentasjon beviser at Colostrum til og med kan stagnere Alzheimer. Colostrum er betennelsesdempende og er gunstig ved bruk av cellegift, antibiotika eller kortison. Alle medisiner har bivirkninger, Colostrum har ingen. 

Allerede i 1799 påviste den berømte tyske lege W. Hufeland den spesielle beskytende kraft som Colostrum har. I LR´s Colostrum er råmelken uten søtningsmiddel, fargestoffer eller konserveringsmiddel. Helt rent rett fra kvalitetssikrede tyske økologisk forede kuer.  

trøtt, sliten og slapp, kreft, sopp,

Forskerne har funnet ut at Colostrum er et gjennombrudd i kampen mot multiresistente bakterier– i tillegg til at Colostrum er effektiv overfor enkelte multiresistente kreftceller.  På NRK/ Schrødinger katt høsten 2008 ble 2 norske forskere fra Universitetssykehuset i Tromsø profilert med ny kreftmedisin. 


Lactoferricin, som det er vesentlige mengder av i Colostrum fungerer som kreftvaksine og beskytter friske celler. Lactoferrin dreper kreftceller.

råmelk som kreftvaksine
 Det produseres hele tiden nye celler i kroppen til erstatning for de som skades eller dør. Nye celler blir til ved at cellene dobler sitt arvestoff, DNA, og deler seg i to. Ved kreft har det imidlertid oppstått feil, slik at celler deler seg ukontrollert og ikke utfører de oppgavene de friske cellene ville ha gjort. Etter hvert som kreftcellene fortsetter å dele seg, skjer det en opphoping av kreftceller i organet der den ukontrollerte veksten startet. Dermed dannes en kreftsvulst og denne får navn ut fra den type celler som er i ukontrollert vekst - for eksempel gir ukontrollert vekst i tykktarmscellene tykktarmskreft.
 
Colostrum er dokumentert kreftavvergende, ved å sørge for at cellene ikke deler seg ukontrollert. De friske cellene lever mye lenger med Colostrum.


kvalitet, råmelk, energi, sprek, lekker
Colostrum har ikke bare en viktig funksjon for alminnerlig velvære, men er også av stor betydning i treningssammenheng ved å fremme muskelvekst og øke ytelsen. Her er spesielt de naturlige vekstfaktorene av betydning, særlig IGF-1, som har anabolsk virkning, av betydning. Konsentrasjone av IGF-1 i Colostrum er den høyeste som finnes i naturen, og tas lett opp i kroppen. Studier viser en økning i ytelsen hos idrettsfolk på opptil 20%

Colostrum inneholder både mineralstoffer, vitaminer, sporstoffer og aminosyrer. Colostrum inneholder også Anti-Aging enzymet; Telomerase som holder huden ung og frisk. Den Norske Lægeforening beskriver enzymet Telomerase som nøkkelen til evig liv. Ungdomskilden Telomerase hindrer aldringsprosessen å skyte fart.